Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

18 sentyabr 2023

17:00:00
1394446

Президент бу ахшам Нју-Јорка ҝедир

Үч ҝүнлүк сәфәрдә Сејид Ибраһим Рәиси БМТ Баш Ассамблејада чыхыш едәҹәк, мүхтәлиф өлкәләрин башчылары илә ҝөрүшәҹәк вә АБШ-да сакин олан иранлылар гаршысында чыхыш едәҹәкдир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Ислам Республикасыны Президенти Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Баш Ассамблејасынын 78-ҹи сессијасында иштирак етмәк үчүн сијаси нүмајәндә һејәтинин башчылығы илә сентјабрын 18-и, базар ертәси, ҝеҹә, Нју-Јорка јола дүшүб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!