Мүһүм Хәбәрләр
Намаз гылан һәрбичиләримиз Гарабағда Дастан јаздылар – Видео
Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

Намаз гылан һәрбичиләримиз Гарабағда Дастан јаздылар – Видео

Гарабағда Дастан јазан иҝидләримиз һәм дә Азәрбајҹан халгына Намаз гылыб Аллаһа ибадәт етмәкдә бир өрнәк олдулар.

Һәгигәтән дә Намаз вә Аллаһ Тәалаја ибадәт етмәк заман, мәкан вә шәраит танымыр. Һәр бир һалда Аллаһ Тәалаја иабдәт етмәк, Намаз гылыб рази-нијаз етмәк неҹә дә хошдур...

Др. Мөһсүн Сәмәдовун Икинҹи Гарабағ мүһарибәси башламамышдан өнҹә Гарабағын азад едилмәси илә бағлы месажы
Гарабағ Азәрбајҹанындыр

Др. Мөһсүн Сәмәдовун Икинҹи Гарабағ мүһарибәси башламамышдан өнҹә Гарабағын азад едилмәси илә бағлы месажы

Гарабағ мәсәләси Азәрбајҹан халгы үчүн тәк әрази мәсәләси дејил, һәм дә бир милли гејрәт мәсәләсидир

Биз бир мүсәлман халгы олараг иҹазә верә билмәрик ки, Вәтәнимиз бир овуҹ ишғалчы тәрәфиндән илләрлә гәсб едилиб зүлмә мәруз галсын вә биз дә буну ҹавабсыз гојаг! Мән...

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!