Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

Америкалылар башларыны итирибләр

۲ ساعت پیش

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри дүнән јени ҝүнәш илинин илк ҝүнүндә пак Рәзәви һәрәминин јахындан вә узагдан ҝәлмиш зәвварларынын топлантысында реҝиондакы американларын чаш-баш галмаларына ишарә илә, вурғулајыблар ки, америкалылар башларыны итирибләр.

сон хəбəр