Мүһүм Хәбәрләр
Гум Елми Һөвзәсинин
"феминист вә лҝбт" үнсүрләринә Јох Дејәк!

Гум Елми Һөвзәсинин "феминист вә лҝбт" үнсүрләринин биабырчы "јүрүшү" илә бағлы Бәјанаты

Неҹә олур ки, Азәрбајҹанда дини ајинләрин иҹрасындан өнҹә полис о мәкана мүдахилә едиб гаршысыны алыр, амма гәрбин сифариши илә һәјата кечирилән дини вә милли әнәнәләримизә...

Русијада 100-ә јахын банк бағлана биләр

Русијада 100-ә јахын банк бағлана биләр

Јахын үч ил әрзиндә Русијада 100-ә јахын банк бағлана биләр. Онларын 1/3-и көнүллү – Русија Мәркәзи Банкынын лисензијанын ләғв едилмәси һаггында гәрары олмадан базары...

Mourining of Imam Hossein
Asura mystery of creation
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib