Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

25 may 2023

07:40:00
1368585

Ислам аләми вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА / Видео Хидмәти: Ашағыдакы видеочархда сон бир нечә ҝүнүн сечилмиш хәбәрләринә мүхтәлиф хәбәр аҝентликләринин камера буҹағындан чәкдији фотоларында баха биләрсиниз: Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!