Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

14 sentyabr 2023

08:40:00
1393579

Блоомберҝ: ИИР вә АБШ арасында мәһбус мүбадиләси базар ертәсинә гәдәр баш тутаҹаг

Фарс Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, аноним мәнбәләр, мәһбус мүбадиләсинин дәгиг тарихинин һәлә мүәјјән едилмәдијини, лакин чох ҝүман ки, 18 сентјабрда, дүнја лидерләринин Нју-Јоркда, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш Ассамблејасынын иллик топлантысына гатылаҹаглары топлантыда, баш тутаҹағыны билдирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Америка медиасы "Блоомберҝ" Иран вә АБШ арасында әсир мүбадиләсинин базар ертәсинә гәдәр баш тутаҹағыны иддиа едиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!