Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

7 sentyabr 2023

08:40:00
1391806

Ислам аләми вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА / Видео Хидмәти: Ашағыдакы видеочархда сон бир нечә ҝүнүн сечилмиш хәбәрләринә мүхтәлиф хәбәр аҝентликләринин камера буҹағындан чәкдији фотоларында баха биләрсиниз: Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!