Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə

25 yanvar 2023

14:11:00
1341003

Исвечдә Гурани-Кәримин тәһгир олунмасына ҝөрә иорданијалылар бу шејтани дөвләтин бајрағыны јандырыблар - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иорданијалылар Исвечин Әммандакы сәфирлији гаршысында әјләшәрәк ифратчы анти-ислам Расмус Палоуданын Гураны јандырмасыны писләјибләр. Сағчы екстремистләрә Гураны јандырмаға иҹазә вермәкдә Исвеч һакимијјәтини ҝүнаһландыран иорданијалы етиразчылар бу шејтани дөвләтин бајрағыны јандырараг, Исвеч һөкумәтини бүтүн дүнја мүсәлманларындан үзр истәмәјә чағырыблар. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!