Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

25 dekabr 2022

13:30:00
1333351

Түркијә нәшријјатларынын бахышы; Шәһид Сүлејмани унудулмаз әфсанәдир! - Видео

Индијәдәк Истанбул түркҹәсиндә мүгавимәтлә бағлы 40 ҹилдлик, шәһид ҝенерал Гасым Сүлејмани һаггында исә 10 китаб нәшр олунуб. Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) хәбәр аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Анкарадакы сәфирлијиндә мүгавимәт мөвзусунда китабларын вә шәһид ҝенерал Гасым Сүлејманинин түркҹә әсәрләринин мүәллифләри, тәрҹүмәчиләри вә нәшријјатчыларынын шәрәфинә мәрасим кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!