Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə axşamı

1 iyun 2021

15:09:40
1146608

Һиҹаб Сивилизасија Әламәтидир

Иранлы гыз ағыр атлетика үзрә Ҝәнҹләр Арасында Дүнја Чемпионатынын Бүрүнҹ галиби олду – Видео

16 јашлы иранлы гыз ағыр атлет Јекта Ҹамали, Өзбәкистанда кечирилән Ҝәнҹләр Арасында Дүнја Чемпионатында бөјүк уғурлар газанараг, сүрәт, мүвазинәт вә еластиклик тәләб едән бирдән галдырма, даһа бөјүк ҝүҹ тәләб едән тәканла галдырма вә ики һәрәкәтин ҹәминдә топлам нәтиҹәјә ујғун үч бүрүнҹ медал газаныб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Гадын Ағыр Атлетика јығма командасы илк дәфә дүнја медалыны газанды.

16 јашлы иранлы гыз ағыр атлет Јекта Ҹамали, Өзбәкистанда кечирилән Ҝәнҹләр Арасында Дүнја Чемпионатында бөјүк уғурлар газанараг, сүрәт, мүвазинәт вә еластиклик тәләб едән бирдән галдырма, даһа бөјүк ҝүҹ тәләб едән тәканла галдырма вә ики һәрәкәтин ҹәминдә топлам нәтиҹәјә ујғун үч бүрүнҹ медал газаныб.

Гејд едәк ки, өлкә хариҹинә мүсабигәјә ҝөндәрилмәсиндә чох үмүд јарадан Ҹамали тарих јазараг Иранлы гадынларын ағыр атлетикасында јени бир сәһифә ачыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!