Мүһүм Хәбәрләр
Мүгәддәс Гумда
Иран Ислам Республикасы

Мүгәддәс Гумда "17 Рәби Гарабағ" Бејнәлхалг Конфрансы кечириләҹәк

Дискурсун бәјаны вә зәрурилији нә һәддәдир?

44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәсинин сонунда Азәрбајҹан Республикасы халгынын гәфләтән Москвадакы ҝеҹә разылашмасындан хәбәрдар олдуғу кими, ҝәләҹәкдә дә Гарабағ барәдә...

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!