Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

18 fevral 2024

18:00:00
1438835

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәләстинин Сәһијјә Назирлији сионист ишғалчы режимин Гәзза золағында сон 24 саат әрзиндә төрәтдији 13 гәтлиам нәтиҹәсиндә 127 нәфәрин шәһид олдуғуну, 205 Фәләстин вәтәндашынын да јараландығыны билдириб. Вә 7 октјабр 2023-дән бу јана Гәзза золағында шәһид оланларын үмуми сајынын 28985, јаралыларын сајынын исә 68883 нәфәрә чатдығыны ачыглајыб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!