Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

20 sentyabr 2021

13:15:37
1181763

Ислам вә Идман

Ингилаб Лидеринин милли волејбол командасына тәшәккүр месажы; "Бу парлаг гәләбә Иран милләти үчүн чох шириндир."

Имам Хаменеи: Сиз әзиз ҝәнҹләрә вә иранлы мәшгчинизә дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәтләри месажында Иран Ислам Республикасынын ​​Милли Волејбол Командасынын “21 -ҹи Асија Чемпионаты”ны газандығы үчүн тәшәккүр едиб.

Ислам Ингилабы Рәһбәринин месажынын мәтни беләдир:

 

Бисмиһи Тәала

Милли волејбол командасынын парлаг гәләбәси Иран милләти үчүн чох шириндир. Сиз әзиз ҝәнҹләрә вә иранлы мәшгчинизә дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм.

 

Сејид Әли Хамнеји

29 сентјабр 1400

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!