Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

17 sentyabr 2023

08:40:00
1394033

Иордан Чајынын Гәрб Саһилиндә ишғалчы ҹүһүд гүввәләринин һәрби објектинә һүҹум олуб

Сионист ордунун сөзчүсү һадисәдән сонра ишғалчы гүввәләрин ахтарыш әмәлијјатына башладығыны ачыглајыб. Әмәлијјат заманы, ахтарыш әмәлијјат гүввәләри дә атәшә мәруз галыблар. Фәләстин мүгавимәт дөјүшчүләри ишғалчы ҹүһүд гүввәләринә бомбалар атыблар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ҹүһүд режим медиасы сионист режимин һәрби мәнтәгәсинин атәшә тутулдуғуну вә Иордан чајынын гәрб саһилиндәки Тулкәрм шәһәринин шималындакы Шовејкә әтрафында ишғалчы гүввәләрә гаршы бомбаларын атылдығыны вурғулајыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!