Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
bazar

22 may 2016

11:21:29
755682

О, Мүтләг Ҝәләҹк!

Дүнја Хиласкарынын (ә) мөвлудунун илдөнүмү ҝеҹәси Ҹәмкәран Мәсҹиди - Фото

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мајын 21-дән 22-нә кечән ҝеҹә дүнја мүстәзәфләринин хиласкары, залымларын гәними, Әдаләт Ҹарчысы Имам Заман һәзрәтләринин (Аллаһ онун јер үзүнүн һакимијјәтинә ҝәлишини тезләшдирсин) мөвлуд ҝеҹәсинин илдөнүмү ҝеҹәси иди. Рәсми мәлумата ҝөрә, дүнән ҝеҹә Ҹәмкәран Мәсҹидинә 2 милјона јахын ашиг инсан топлашмышдыр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр