Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
şənbə

17 fevral 2024

17:40:00
1438498

Африка Бирлији: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Фәләстинә гаршы ҹинајәтләрә ҝөз јуммамалыдыр

О, әлавә едиб: Биз Африка лидерләриндән Гәзза халгынын изтирабларына сон гојмаға көмәклик етмәји хаһиш едирик.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Африка Бирлијинин рәһбәри Гәзали Османи бу ҝүн (шәнбә) чыхышында бејнәлхалг иҹтимаијјәтин диггәтини сионист режимин Гәзза золағында Фәләстин халгына гаршы зүлмүнә јөнәлтмәјә чағырыб.

Африка Бирлијинин рәһбәри бунунла бағлы дејиб: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Фәләстиндә баш верән зүлмә ҝөз јума билмәз.

О, әлавә едиб: Биз Африка лидерләриндән Гәзза халгынын изтирабларына сон гојмаға көмәклик етмәји хаһиш едирик.


 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!