Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə

18 mart 2022

19:53:26
1240587

Нимеји Шәбан мүнасибәти илә ән һүндүр јашыл бајрағы далғаландырылды – Фото Репортаж

Дәниз сәвијјәсиндән 250 метр һүндүрлүкдә јерләшән, чәкиси 300 кг, өлчүсү 22_24 олан бу јашыл бајраг һәр илин Шәбан ајынын 15-ҹи ҝүнүндә Иран халгынын хејир-дуасы илә дәјишдирилир вә далғаландырылыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бәшәријјәтин Хиласкары, һәзрәт Имам Меһдинин (Аллаһ онун шәрәфли заһир олмасыны тезләшдирсин) мөвлуд ҝүнү олан Нимеји Шәбан мүнасибәти илә Иран Ислам Республикасында ән бөјүк јашыл рәнҝли бајрағы Имам Заманын (ә) һәмкарлары вә ашигләринин сәјләри илә Аббасабад мәдәнијјәт вә туризм бөлҝәсиндә дәјишдириләрәк уҹалдылыб.

Дәниз сәвијјәсиндән 250 метр һүндүрлүкдә јерләшән, чәкиси 300 кг, өлчүсү 22_24 олан бу јашыл бајраг һәр илин Шәбан ајынын 15-ҹи ҝүнүндә Иран халгынын хејир-дуасы илә дәјишдирилир вә далғаландырылыр. Аббасабад мәдәнијјәт вә туризм рајонунда јерләшән бу бајраг өлкәнин ән бөјүк, ән һүндүр вә ән ағыр јашыл бајрағыдыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!