Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:36:11
1367064

Әрдоған: Халгын јенидән мәни сечәҹәјинә әминәм

Түркијәнин һазыркы президенти Рәҹәб Тајјып Әрдоған дүнән ҝеҹә әмин олдуғуну билдирибдир ки, халг бу өлкәнин президент сечкиләринин мајын 28-дә кечириләҹәк икинҹи турунда јенидән ону сечәҹәк.

Истанбулда тәшкил едилмиш бир сечки јығынҹағында иштирак едән Әрдоған дејибдир ки, Түркијә вәтәндашлары халг коалисијасына сәс вермәк вә онун/ парламентдәки 600 јердән 322-сини әлдә етмәсинә көмәк етмәклә/ нәзәрдә тутдуглары ганунвериҹилик формасыны ҝөстәрдиләр.

О, сонра белә гејд едиб: Аллаһын истәји илә һамымыз әминик ки, халг јенидән президентлији даһа беш ил мүддәтинә мәнә тапшыраҹаг вә сечкиләрин икинҹи турунда өз сәси вә фаизи илә бир рекорд гејдә алдыраҹаг.

Әрдоған мајын он једдисиндә твиттер-дәки рәсми һесабында өлкәсинин ҝәнҹләринә бир месаж ҝөндәриб вә јазыбдыр ки: Ҝәнҹләр президент сечкиләринин илк турунда өз ирадәләрини мүдафиә етдиләр. Әминәм ки, онлар икинҹи турда мәнә даһа ҝүҹлү дәстәк верәҹәкләр.

342/