Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

21 oktyabr 2021

10:09:40
1190607

Ислам вә Идман

Иранын гадынлардан ибарәт хоккеј үзрә милли командасы БӘӘ Кубокунда икинҹи олду - Видео

Иранлы гадын хоккејчиләрдән ибарәт милли команда БӘӘ-нин ев саһиблији етдији бејнәлхалг јарышда илк рәсми чыхышында икинҹи олду.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Дубајын ев саһиблији етдији Гадын вә Киши Буз Конкисүрмә Клублары Кубокунда бу ҝүн (ҹүмә ахшамы) финалда Иран гадынлардан ибарәт команда ән ҝүҹлү рәгиби Русијаја 1:3 һесабы илә мәғлуб олараг икинҹи пилләјә галхды.

Миллимизин бу матчдакы јеҝанә голуну Фатимә Исмаили вуруб.

Иран гадын хоккеј командасы илк матчында ев саһиби командасыны 3:0, икинҹи матчда исә ҝүҹлү Русија командасыны 4-2 һесабы илә мәғлуб етди. Икинҹи ојун ҝүнүндә Иранлы хоккеј ојунчулары Русијаја 4:1 һесабы илә мәғлуб олдулар вә БӘӘ үзәриндә 4:0 һесаблы гәләбә илә финала јүксәлдиләр вә финал матчында Русијаја удузараг икинҹи јери газандылар.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!