Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : КИВ
çərşənbə axşamı

28 noyabr 2023

13:50:00
1415604

Анти-Шиә әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән наркотиклә шәрләнән даһа бир инанҹлыја һөкм охунду

Мурад Абдуллајев 3 ил азадлыгдан мәһрум едилди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Анти-Шиә әлијевләр сүлалә pежиминин Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә даһа бир диндарын гондарма мәһкәмә просеси јекунлашыб.

Мәлумат Информасија Аҝентлијинин хәбәринә әсасән, 2023-ҹү илин март ајында сахланылан Мурад Абдуллајев 3 ил мүддәтинә азадлыгдан мәрһум едилиб.

Гејд олунур ки, Мурад Абдуллајев март ајынын илк онҝүнлүјүндә сахланылан 33 диндардан биридир. О, Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 234.4.3 маддәси илә иттиһам олунса да, иттиһам сүбутуну тапмадығы үчүн 234.1-1-ә төвсиф олунуб.

 


 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!