Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:40:00
1371231

Тәбриз шәһәриндә 14 Хордад, Имам Хомејни һәзрәтләринин вәһатынын илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, өтән ҝүн, 04 ијун 2023-ҹи ил базар ҝүнү, Тәбризин "Имам Хомејни (р) адына Мусәлла”нын амфитеатр залында Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејнинин (р.а) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмүнә һәср олунмуш аным мәрасими кечирилирб. Мәрасимдә Тәбризин ингилабчы халгы бөјүк ҹошгу илә иштирак едибләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!