Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

1 iyun 2023

17:30:00
1370509

Пакистанын Квејтә шәһәриндәки Имам Әли (әлејһи сәлам) мәктәбиндә гыз ушаглары үчүн Һәдди Булуғ бајрамы кечирилиб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Кәрамәт Онҝүнлүјү мүнасибәтилә Пакистанын Квејтә шәһәриндә јерләшән Имам Әли (әлејһи сәлам) адына мәктәбдә гыз ушагларынын Һәдди Булуғ јашына чатмалары мүнасибәти илә бајрам кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!