Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə axşamı

24 yanvar 2023

18:25:00
1340796

Һизбуллаһ сионист режимин сәрһәд диварындан һүндүрлүкдә мүшаһидә гүлләләри тикди

Сионист КИВ-ин мәлуматына ҝөрә, ишғалчы режим ордусу сәдд диварынын тикинтисини сүрәтләндирдији бир вахтда Ливан Һизбуллаһы да шимал сәрһәдләриндә сәрһәд диварындан јүксәкдә нәзарәт гүлләләри инша едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, ишғалчы сионист режим ордусу сәдд диварынын тикинтисини сүрәтләндирдији бир вахтда, Ливан Һизбуллаһы да шимал сәрһәдләриндә сәрһәд диварындан јүксәкдә мүшаһидә гүлләләри инша едиб.

Сама хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Гәрби Галилејдәки Штола шәһәринин сакинләри Јнет сајтына вә Исраил телевизијасынын 12-ҹи каналына билдирибләр ки, сәрһәддән бир нечә он метр аралыда јерләшән Һизбуллаһын мүшаһидә гүлләләриндән биринин һүндүрлүјү 18 метрдир. Лакин кечән ајдан башлајараг Исраил ордусу ејни бөлҝәдә 9 метр һүндүрлүјүндә дивар инша етмәјә чалышыр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!