Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə

18 mart 2022

19:12:00
1240565

Гум Ислам Дөјүшчүләри Шурасы Имам Меһдинин (ә) Милад Бајрамыны гејд едиб – Фото Репортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Гум Әјаләти Дөјүшчүләр Шурасынын иштиракы илә Нимеји Шәбан бајрамы кечирилиб. Имам Заман һәзрәтләринин Милад Бајрамы мәрасиминдә чыхыш үчүн сөз Һөҹҹәтүлислам вә мүслимин Мир Шафиијә верилиб. Һүсејн Әтаи ҹәнаблары исә Имам Заман һәзрәтләри барәсиндә мәдһијјәләр сөјләјибләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!