Мүһүм Хәбәрләр

Азәрбајҹан Хәбәрләри

Вәкилләр чыхыш етмәкдән имтина етди – Шејх Сәрдарын мәһкәмәсиндә нәләр олду?
Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

Вәкилләр чыхыш етмәкдән имтина етди – Шејх Сәрдарын мәһкәмәсиндә нәләр олду?

"Мәһкәмәјә һеч ким бурахылмырды. Јалныз биз вәкилләр вә једди нәфәр аилә үзвү мәһкәмәдә иштирак едә билди. Һәтта бизи дә әввәл мәһкәмә залына бурахмаг истәмирдиләр".

ИИР Хәбәрләри

Мәдәнијјәт сәһифәсиндә дәрҹ олунан сонунҹу мөвзулар

Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)
Пејғәмбәр Әһли Бејтинин (ә)Ким Олдуғуну Исбатлајан Һадисә

Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)

Христианлар әкс тәклиф ирәли сүрәрәк, мүәјјән бир јердә, мүәјјән бир вахтда јығышараг вә һаггын үзә чыхмасы, наһаггын мәһви үчүн гарғыш етмәји истәдиләр. Бу заман Пејғәмбәримизә...

Јахын Шәрглә бағлы дәрҹ олунан сонунҹу хәбәрләр

Авропа

ИШИД үзвү:
Сәләфи Чечен Нәләрә Етираф Етди

ИШИД үзвү: "Мән Ирагдајам. Кимсә ИШИД-ә гошулма истәјирсә, бу нијјәтиндән әл чәксин. Бу нә хилафәт, нә дә Ислам дөвләтидир.

`Мосул әмәлијјатларында Америка авиасијасы бизә чох көмәк олду`

Сабиг ИШИД-чи: "Мән Ирагдајам. Кимсә ИШИД-ә гошулма истәјирсә, бу нијјәтиндән әл чәксә јахшы олар. Бу нә хилафәтдир, нә дә Ислам дөвләти. Бу ојунду. Бу тәшкилат онун үчүн...

Америка

БМТ-дән инсан гатилинә сон шанс верилиб
Бејнәлхалг Иҹтимаијјәтдән Тәләб

БМТ-дән инсан гатилинә сон шанс верилиб

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын баш катиби Антонио Гутеррес Мјанмарын Нобел мүкафатлы ХИН рәһбәри Аунг Сан Суу Чиинин өлкәдәки вәзијјәти әксинә чевирмәсини ҝөзләдијини...

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди