Мүһүм Хәбәрләр
Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин баш гәрарҝаһ рәиси Азәрбајҹан Республикасы президенти илә ҝөрүшүб
Әлагәләр

Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин баш гәрарҝаһ рәиси Азәрбајҹан Республикасы президенти илә ҝөрүшүб

Һәрби вә техники әмәкдашлыгларын ҝенишләндирилмәси, сәрһәдләрин тәһлүкәсизлијинә нәзарәт вә реҝионда сүлһ вә сабитлијин мөһкәмләндирилмәсиндә әмәкдашлыг, терроризм...

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki