Идман вә Ислам

“Мүсәлманам, зорла мәни ичиртмәјә чалышдылар” – Португалија илә видалашан футболчудан ачыглама

  • Хәбәрин коду : 770539
  • Мәнбә : Азериспорт
Хүласә

Елнур Ҹәфәров: Баш мәшгчи мәнә јахынлашыб нијә ичмәдијими сорушду. Она билдирдим ки, мән мүсәлманам, инанҹларымыз спиртли ички ичмәјә иҹазә вермир. Амма о, мәни буна мәҹбур етмәјә чалышды...

Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан јығмасынын јарыммүдафиәчиси Елнур Ҹәфәров Португалијанын “Тондела” клубундан ајрылмасынын сәбәбләриндән данышыб.

Азериспорт-ҹом-аачыгламасындао, бунларысөјләјиб:

“Мәни Португалијада чох јахшы гаршыладылар. Мүгавилә имзаладыг вә дәрһал да мәшгләрә башладым. Мәтбуатда јазырлар ки, мүгавиләдә мәним бир ај әрзиндә бахышда олаҹағыма даир бәнд вар имиш. Бу, доғру дејил. Белә бир шеј олсајды, һеч разылашмаздым. Баш мәшгчи илә дә мүнасибәтләрим јахшы иди. Илк ојундан сонра һәтта мәни тәрифләмишди. Һазырлашмағымы, командаја лазым олдуғуму сөјләмишди.

Һәр шеј АЧ-2016-нын финал ојунуна гәдәр јахшы иди. ЕдеринфиналдавурдуғуголПортугалијаныАвропачемпионуетди. Команданын баш мәшгчиси Арманду Петит бу мүнасибәтлә команданын бүтүн футболчуларынын гаршысына бакал, ички гојду, гәләбәни белә гејд етмәјә башладылар. Һамысы мәним мүсәлман олдуғуму билирди. Амма баш мәшгчи мәнә јахынлашыб нијә ичмәдијими сорушду. Она билдирдим ки, мән мүсәлманам, инанҹларымыз спиртли ички ичмәјә иҹазә вермир. Амма о, мәни буна мәҹбур етмәјә чалышды. Бакала шампан сүзүб, зорла мәни ичиртмәјә чалышды. Мән онун әлини кәнара етмәк истәркән тәсадүфән бакал јерә дүшдү вә сынды. Һәр шејдә бунунла битди.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр.


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib