$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

Ганада Имам Һүсејн (ә) матәми мөһтәшәм гејд едилиб – Фото

  • Хәбәрин коду : 718174
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Африкада Гвинеја көрфәзи саһилинин өлкәләриндән сајылан Гана Республикасы Волта чајы һөвзәсиндә јерләшир. Саһәси 238,5 мин кв. км, әһалиси 25,2 млн. нәфәрдир (2013). Пајтахты Аккра шәһәридир. Гана илк өнҹә Португалијалыларын истемарына дүчар омуш вә узун мүддәт португалијалылар бу өлкәнин ушагларыны да белә гул базарларына чыхарараг сатырмыш даһа сонра исә, Инҝилтәрәнин мүстәмләкәсинә кечәрәк инҝилис вәһшилији илә үзләшмәли олублар. 1957 –ҹи илдә исә инҝилис истемарындан азад олараг өлкәнин адыны Гана илә дәјишдибләр. Һазырда Дөвләт дили инҝилис дилидир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гәрби Африка дөвләти олан Гана Республикасынын вәтәндашлары да бүтүн дүнја халглары кими Маһи Мәһәррәмдә Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әза сахлајыблар.

Сијаси вә ҹоғрафи мөвгеји

Африкада Гвинеја көрфәзи саһилинин өлкәләриндән сајылан Гана Республикасы Волта чајы һөвзәсиндә јерләшир. Саһәси 238,5 мин кв. км, әһалиси 25,2 млн. нәфәрдир (2013). Пајтахты Аккра шәһәридир. Гана илк өнҹә Португалијалыларын истемарына дүчар омуш вә узун мүддәт португалијалылар бу өлкәнин ушагларыны да белә гул базарларына чыхарараг сатырмыш даһа сонра исә, Инҝилтәрәнин мүстәмләкәсинә кечәрәк инҝилис вәһшилији илә үзләшмәли олублар. 1957 –ҹи илдә исә инҝилис истемарындан азад олараг өлкәнин адыны Гана илә дәјишдибләр. Һазырда Дөвләт дили инҝилис дилидир.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*