$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

Чинин Ујғур Шиәләри Имам Һүсејнә (ә) белә әзадарлыг едир – Фото

Синҝ Кјианҝ Шиәләри мүхтәлиф роза мәҹлисләриндә Имам Һүсен (ә) вә онун вәфалы достларына әзадарлыг едирләр.

  • Хәбәрин коду : 716649
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Син Кјанҝ вә ја Шин Ҹјанҝ (Чинҹәдә: 新疆, Ујғурҹада исә, شینجاڭ) Чин Халг Республикасынын гәрбиндә јерләшән Мухтар Республикадыр. Бу дијар бир нечә он ил бундан өнҹә Чин Түркүстаны вә ја Шәрги Түркүстан адланырды.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә олдуғу кими Чиндә дә Шиәләр Имам Һүсејнә (ә) матәм сахлајырлар.

Алдығымыз мәлумата ҝөрә, Чинин Ујғурустан (Син Кјанҝ) әјаләтиндә јашајан Шиәләр “Син Кијанҝ Әһли Бејт (ә) Ҹәмијјәти” тәрәфиндән тәшкил олунмуш әзадарлыг мәрасиминдә јахындан иштирак едибләр.

Мәҹлис ајры ајрылыгда гадын вә кишиләр үчүн тәшкил олунуб.

Син Кјанҝ вә ја Шин Ҹјанҝ (Чинҹәдә: 新疆, Ујғурҹада исә, شینجاڭ) Чин Халг Республикасынын гәрбиндә јерләшән Мухтар Республикадыр. Бу дијар бир нечә он ил бундан өнҹә Чин Түркүстаны вә ја Шәрги Түркүстан адланырды.

Гејд олунан әјаләтдә 22 милјон Мүсәлман јашајыр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*