$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеинин авропалы мүсәлман тәләбәләрә мәнәви төвсијәләри

Имам Хаменеи: “Артыг һөҹҹәт сизә тамам олуб (Сизә дејилмәси лазым оланлар дејилиб).”

  • Хәбәрин коду : 806289
  • Мәнбә : Исламин Сеси Кһаменеи.ир-ә истинадла
Хүласә

Имам Хаменеи: “Артыг сиздән олан тәвәгге јалныз өз елмини артырмаг вә әхлагыны ислаһ етмәк дејил. Сиздән олан тәвәгге будур ки, өз әтрафыныза мүсбәт тәсир ҝөстәрин! Өз әмәлиниз вә кәламынызла Аллаһ јолчуларынын сајынын артмасына көмәк един!”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја МҮсәлманларынын Али Лидери, јер үзәриндә Илаһи Һакимијјәтин әсас Ҹанишининин һагг наиби, Вәлијји Фәгиһ, Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи авропалы Мүсәлман Тәләбәләрин Тәшкилатларынын Бирлијинә мәктуб үнванлајыб.

Ислам Ингилабынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи гејд олунан мәктубу авропалы мүсәлман Тәләбләрин Ислами Тәшкилатларын Бирлијинин 51-ҹи топлантысы мүнасибәтилә үнванлајыб.

Мәктубда дејилир:

 

“Мәрһәмәтли вә Рәһимли Аллаһын ады илә

Һәр бир ҝәнҹ вә тәләбә тәкликдә, инсанлары уҹа дәјәрләрә чатдырмаг үчүн гүдрәтли бир рәһбәр кими көмәк ҝөстәрә биләр. Бундан әлавә сиз Ислами Тәшкилатлар чәрчивәсиндә гәрарлашмагла даһ бир мәзијјәтә саһибсизниз.

Артыг һөҹҹәт сизә тамам олуб (Сизә дејилмәси лазым оланлар дејилиб). Артыг сиздән олан тәвәгге јалныз өз елмини артырмаг вә әхлагыны ислаһ етмәк дејил. Сиздән олан тәвәгге будур ки, өз әтрафыныза мүсбәт тәсир ҝөстәрин! Өз әмәлиниз вә кәламынызла Аллаһ јолчуларынын сајынын артмасына көмәк един! Һәгиги Исламын уҹалан бајрағы илә һеҝемон вә күфр ҹәбһәсинин гејри-бәрарәб дөјүшүндә сизин өһдәниздә олан вәзифә будур.

Бу һәмдә һамымызын вәзифәсидир. Бизим һәр биримиз Сирати-Мүстәгим-ин вә Исламын доғру маарифинин бир бәрәкәтли булағы олмалыјыг. Пак гәлбләриниз нурлу, үмидли вә дири олсун!”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!