Арашдырма

ШОК! Гарабағда баш верән "дөрдҝүнлүк мүһарибә” АБШ тәхрибатыдыр

ИИР-дан Гарабағдакы сон дөјүшләр барәдә АЧЫГЛАМА.

  • Хәбәрин коду : 748952
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Әли Әкбәр Вилајәти: "Мүнагишә тәрәфләринин дөјүшләр башлајандан бир нечә ҝүн сонра атәши дајандырмасы да буну демәјә әсас верир. Бир сыра експертләр һесаб едир ки, АБШ-ын вә мүттәфигләринин Ираг вә Суријадакы уғурсузлуғу, Шимали Гафгаздан минләрлә дөјүшчүнүн Јахын Шәргә ҝетмәси фонунда Вашингтон Русијанын ҹәнуб сәрһәдләринә јахын әразидә хаос јаратмаг истәјир”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Хаменеи ҹәнабларынын бејнәлхалг ишләр үзрә мәсләһәтчиси, стратежи тәдгигатлар үзрә мәркәзи шурасынын рәһбәри Доктор Әли Әкбәр Вилајәти Дағлыг Гарабағда баш верәнләрдән данышыб.

ИРИБ 1 ТВ каналына ачыглама верән Вилајәти Гарабағда баш верән "дөрдҝүнлүк мүһарибә”нин хариҹидән едилән тәхрибатын нәтиҹәси кими дәјәрләндириб.

"Мүнагишә тәрәфләринин дөјүшләр башлајандан бир нечә ҝүн сонра атәши дајандырмасы да буну демәјә әсас верир. Бир сыра експертләр һесаб едир ки, АБШ-ын вә мүттәфигләринин Ираг вә Суријадакы уғурсузлуғу, Шимали Гафгаздан минләрлә дөјүшчүнүн Јахын Шәргә ҝетмәси фонунда Вашингтон Русијанын ҹәнуб сәрһәдләринә јахын әразидә хаос јаратмаг истәјир”, - дејә о билдириб.

Вилајәти Гарабағ мүнагишәсинин тәрәфләрини диалогу давам етдирмәјә чағырыб, һәмчинин, реҝионда сүлһә наил олмаг үчүн ИИР вә Русијанын васитәчилијини тәгдим едиб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!