Хүсуси Mәктублар

Imam Khamenei's message to pilgrims of Hajj 2021 in 37 languages
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
Mourining of Imam Hossein
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Имам Хаменеи: Бу јарышмаларда Иранлы идманчы гадынлар, сүбут етдиләр ки, Ислами һиҹаб парламағын гаршысыны алан манеә дејилдир.