?>

Иранда интеллектуал кәнд тәсәррүфаты системи истифадәјә верилиб

Иранда интеллектуал кәнд тәсәррүфаты системи истифадәјә верилиб

Иранда бир стартап ширкәт әшјаларын Интернети әсасында интеллектуал кәнд тәсәррүфаты системини тәтбиг вә истисмар етмәјә мүвәффәг олуб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Фәриборз Нежаддадҝәр ЫРНА илә мүсаһибәдә дејиб: Интеллектуал кәнд тәсәррүфатынын мүвафиг моделләринин тәтбиги бу саһә үзрә фәалларын танышлығы үчүн зәрури бир һал кими ҝөрүнүр. Гејд олунан стартап ширкәтин рәјасәт һејәтинин сәдри сонра дејиб: Әшјаларын Интернети технолоҝијасы фермерә әкиләҹәк тохум, тохумун мигдары, ән јахшы әкин вә јығым заманлары, һәмчинин ҝөзләнилән мәһсул мигдары барәдә мөтәбәр информасијалар тәгдим едир. Нежаддадҝәрин сөзләринә ҝөрә, бу технолоҝијадан истифадә илә фермер әкин саһәсиндә јерләшдирилмиш сенсорлар васитәсилә, узаг мәсафәдән вә смартфон телефондан истифадә етмәклә график вә ја видео формасында мүвафиг мәлуматы алараг, лазым олан тәдбир вә гәрарлары һәјата кечирир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!