?>

77-ҹи ескадра миссијасыны уғурла баша вуруб, вәтәнә дөндү

77-ҹи ескадра миссијасыны уғурла баша вуруб, вәтәнә дөндү

Иран Ислам Республикасы Ордусунун стратежи дәниз гошунларынын 77-ҹи кәшфијјат-әмәлијјат ескадрасынын "Гырмызы дәниз" вә "Әдән көрфәзи"ндә 77 ҝүн давам едән бејнәлхалг тапшырығы јеринә јетирдикдән вә 10,5 мин дәниз мили мәсафә гәт етдикдән сонра бу ҝүн Бәндәр-Аббас лиманына дахил олуб.

АБНА24 Хәбәр Верир, "ИРНА"нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасы Ордусунун Дәниз Гошунларынын команданы Контр-адмирал Шәһрам Ирани бу ескадраны гаршылама мәрасими чәрчивәсиндә дејиб: "Бу ҝүн илк нөвбәдә Иран Силаһлы Гүввәләринин Али Баш Команданынын тапшырыгларыны јеринә јетирмәк Ордунун дәниз гошунлары үчүн шәрәфдир".

Ирани әлавә едиб: "Тәһдидләр вә санксијаларларла үз-үзә дајанан Ордунун стратежи гүввәләринин дәнизләрин дәринликләриндәки һәр бир һәрәкәти, дүшмәнин Ислами вәтәнинин һүдудларындан узаглашмасына сәбәб олур вә әҝәр дүшмәнләр там рүсвајчылыгла бөлҝәни тәрк едирләрсә, бу, чох ҝүҹлү вә дүшмәни таныјан бир команданлыгдан мәншә алыр".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*