?>

“Ермәнистанын Азәрбајҹан мөвгеләрини атәшә тутмасыны гәтијјәтлә гынајырыг”

“Ермәнистанын Азәрбајҹан мөвгеләрини атәшә тутмасыны гәтијјәтлә гынајырыг”

Азәрбајҹан Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин Ермәнистан гүввәләринин дөвләт сәрһәдинин Нахчыванын Сәдәрәк рајону истигамәтиндә Азәрбајҹанын мөвгеләини атәшә тутмасы илә бағлы мәлумат јајыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, назирлик билдирир ки, сон ҝүнләрдә Ермәнистан тәрәфинин ардыҹыл шәкилдә Азәрбајҹан мөвгеләрини атәшә тутараг, бөлҝәдәки көврәк сүлһү позмаг ҹәһдләрини гәтијјәтлә гынајыр.

Гејд олунур ки, Азәрбајҹанын бөлҝәдә сүлһ, әмәкдашлыг вә дајаныглы инкишафы тәмин етмәк истигамәтиндә аддымлар атдығы бир вахтда Ермәнистанын бу кими деструктив јанашма нүмајиш етдирмәси гәбуледилмәздир.

Азәрбајҹан ХИН сонда хәбәрдарлыг едир ки, бөлҝәдә вәзијјәтин бу шәкилдә инкишафынын бүтүн мәсулијјәти Ермәнистанын үзәриндәдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*