Ираг хәбәрләри

Ибади: Һашд Шаби’јә узанан әли кәсәрик

Ибади: Һашд Шаби’јә узанан әли кәсәрик

Ираг Баш назири Һејдәр әл-Ибади, Көнүллү Халг Ҝүҹләринин (Һашд Шаби) арадан галдырылмасы истәјәнләрә гаршы мүбаризә едәҹәкләрини сөјләди.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә - Ираг Баш назири Һејдәр әл-Ибади, Көнүллү Халг Ҝүҹләринин (Һашд Шаби) арадан галдырылмасыны истәјәнләрә гаршы мүбаризә едәҹәкләрини сөјләди. 

Ирагын Аин хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә баш назир Һејдәр әл-Ибади, Ајәтуллаһ Мәһәммәд Багир әл-Һәкимин террор һүҹуму илә өлдүрүлмәсинин илдөнүмү мүнасибәтијлә етдији чыхышда Ирагын рәсми тәһлүкәсизлик ҝүҹләриндән бири олан Көнүллү Халг Ҝүчләри'нә там дәстәк вердијини ачыглады. 

Ираг Баш назири Һејдәр әл-Ибади, тәшкил едилән мәрасимдә етдији чыхышда "Ираг тәһлүкәсизлик ҝүҹләринә вә Һашд Шаби'је узанан әлләри кәсәҹәјик" дејә билдириб. Ишид террористләринин сајынын азалдығыны ифадә едән Баш назир Һејдәр әл-Ибади, бу террорист групун ҹинајәтләрини унутдурмаға истигамәтли аддымлар атылдығыны сөјләди. 

Һејдәр Ибади, Ираг халгынын бирлијинин вә сәјинин террора гаршы газанылан зәфәрин гајнағы олдуғуну ифадә едәрәк Мосулун гәрбиндә мүһасирә алтына алынан ЫШИД-ә гаршы чох јахында зәфәр газанылаҹағыны сөјләди.  Ибади "Ираг, бу ҝүнләрдә бу зәфәрләрлә јенидән доғулур; амма бәзиләри бу севинҹи боғмаға чалышыр. Кимләр ки Һашд Шаби-ни арадан галдырмаға чалышырса онларын әлләрини кәсәрик. Чүнки онлар Ирагы вә халгыны мүдафиә етмәк үчүн дини мерҹеијәтин фәтвасыјла көнүллү дөјүшәнләрдир "дејә билдириб.  Баш назир Һејдәр Ибади ајрыҹа Һашд Шаби'нин сијаси бир васитә олараг истифадә едилмәсинә гаршы олдуғуну ифадә едәрәк "Һашд Шаби'нин гәһрәман дөјүшчүләрини сијаси мәгсәдләр үчүн истифадә етмәк дүзҝүн дејил. Һашд Шаби'нин адыны писләмәјә чалышанлара гаршы мүбаризә етмәлијик "дејә вурғулајыб.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!