?>

Әсәд Кремлдә Путинлә ҝөрүшүб

Әсәд Кремлдә Путинлә ҝөрүшүб

Сурија президенти өнҹәдән елан олунмамыш бир сәфәрдә Москваја ҝедиб вә Кремлдә Русија президенти илә ҝөрүшүб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Русија президенти Владимир Путин бу ҝөрүшдә Сурија президент сечкиләриндә галиб ҝәлмәси мүнасибәтилә Бәшшар Әсәди тәбрик едиб.

«Бу сечкиләрин нәтиҹәси ҝөстәрир ки, халг сизә инаныр. Өтән илләрин бүтүн проблем вә фәлакәтләринә рәғмән, Сурија халгы һәлә дә ади бир јашајыша гајыдышы вә јахшылашма просесини сизинлә әлагәли билир.»- дејә, Русија президенти билдириб.

Бәзи медиа мәнбәләринин билдирдикләринә ҝөрә, гејд олунан ҝөрүш дүнән кечирилиб.

Владимир Путин бу ҝөрүшдә Бәшшар Әсәдлә, террор групларынын Суријадакы иштиракынын давам етмәси вә бу өлкәдә терроризм тәһлүкәси һагда сөһбәт едиб.

«Бизим бирҝә сәјләримиз Сурија Республикасы әразисинин бөјүк вә әсас һиссәсини азад етди вә һазырда сизин башчылығыныз алтында олан Сурија һөкумәти бу өлкә әразисинин дохсан фаизини өз нәзарәти алтында сахлајыр.»- дејә, Путин гејд едиб.

Сурија президенти Бәшшар Әсәд дә вурғулајыбдыр ки, ики өлкә бејнәлхалг терроризмлә мүһарибәдә диггәтәлајиг нәтиҹәләрә наил олубдур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*