?>

Әрәбистан биржасы чөкүб

Әрәбистан биржасы чөкүб

Јәмәнин ордусу вә халг комитәләри гүввәләринин Әрәбистан әразисинин ичәриләринәдәк уғурлу ПУА һүҹумлары бу өлкә биржасынын ҝөстәриҹисини кәскин тәнәззүлә дүчар едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Өтән ики ҝүндә јәмәнли дөјүшчүләрин дахили ҹәбһәләрдәки ирәлиләјишләринин давам етмәси вә онун ардынҹа Јәмәнин ордусу вә халг комитәләри гүввәләринин ПУА һүҹумлары бу өлкә биржасынын ҝөстәриҹисини кәскин тәнәззүлә дүчар едиб.

Бу, кечән бир ил әрзиндә Әрәбистан биржасы ҝөстәриҹисинин ән кәскин сүгуту олубдур.

Јәмән ордусунун сөзчүсү Јәһја Әлсәрии өтән шәнбә ҝүнү бир бәјанатда билдирди ки, тәҹавүзкар сәудијјә-әмирликләр-американ коалисијасы тәрәфиндән Јәмән халгына гаршы мүһасирәнин вә ҹинајәтләрин давам етдирилмәси, һәмчинин тәҹавүзләрин артмасы вә шиддәтләнмәсинә ҹавабда бу өлкәнин ордусу вә халг комитәләри гүввәләри «сәккизинҹи чәкиндириҹилик таразлығы» әмәлијјатыны һәјата кечирибләр.

Бу әмәлијјатда «Крал Халид» һәрби базасы вә «Крал Әбдүләзиз» бејнәлхалг һава лиманында мөвҹуд олан һәрби һәдәфләр, һәмчинин Арамко нефт ширкәтинин нефтајырма заводлары бомбаланыблар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*