?>

Әксәр америкалылар Бајденинин јенидән намизәд олмасына гаршыдырлар

Әксәр америкалылар Бајденинин јенидән намизәд олмасына гаршыдырлар

Апарылмыш сон рәј сорғусунун нәтиҹәләринә әсасән, америкалыларын алтмыш бир фаизи Ҹо Бајденин 2024-ҹү ил президент сечкиләринә јенидән намизәд олмасына гаршыдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир, “Һилл” вебсајты вә “ҺаррисХ” мүәссисәси тәрәфиндән апарылмыш сон рәј сорғусунун нәтиҹәләринә ҝөрә, Америка президент сечкиләриндә иштирак шәраитинә малик оланларын әксәр һиссәси бу гәнаәтдәдир ки, Американын һазыркы президетни Ҹо Бајден 2024-ҹү ил сечкиләринә намизәд олмаг јеринә, јолу башга бир шәхс үчүн ачмалыдыр.

Буну респондентләрин алтмыш бир фаизи дејиб. Респондентләрин тәкҹә 24 фаизи Бајденин ҝәләҹәк сечкиләрә намизәд олмасына дәстәк верибдир. Он беш фаиз исә билдирибдир ки, һәлә бу барәдә гәрара ҝәлмәјибдир.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*