Һиҹаб вә Ҝөзәллик

Австралијанын јеҝанә Һиҹаблы полис забити ҝејдији Һиҹабы һагда ачыглама верди – Фото

“Викторија сакини олдуғума вә мәни бу шәһәрдә полис забити кими гәбул етмәләринә чох шадам.”

Австралијанын јеҝанә Һиҹаблы полис забити ҝејдији Һиҹабы һагда ачыглама верди – Фото

Маһа Суһа: “Әксәр һалларда бу мүшкилләри вә јанлыш дүшүнҹәләри арадан галдырыб чөздүрмәк үчүн онлара өз әгидәм вә идеалоҝијам һагда изаһат вермәк мәҹбуријәтиндә галмышам. Чүнки, вердијим ачыгламалар онларын дүнјаҝөрүшүнүн даһа да артмасында ән бөјүк тәсирә малик олуб. Үмумијјәтлә һәр бир шеји кимәсә изаһ етмәк ән доғру јолдур.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Австралијанын јеҝанә Һиҹаблы гадын полис забити Маһа Суһа өзүнүн Һиҹаб ҝејинмәсинин һәдәфиндән вә бу јолда үзләшдији проблемләрлә бағлы ачыглама вериб.

Әслән Ливанлы олан бу Мүсәлман гадын вердији ачыгламасыны бир нечә дәгигәлик видео шәклиндә Викторија Ислами Иҹмасынын сајтында јајымлајыб.

О, дејиб: “Викторија сакини олдуғума вә мәни бу шәһәрдә полис забити кими гәбул етмәләринә чох шадам.”

Маһа Суһа даһа сонра билдириб: “Тәсүфлә гејд етмәлијәм ки, сон илләр әрзиндә Ислам ады илә һәјата кечирилән террор һадисәләриндән сонра инсанлар үчүн Ислам дини вә Һиҹабла бағлы хејли гаранлыглар вә анлашылмазлыглар мејдана ҝәлиб. Бу сәбәбдән дә, мән бу илләр әрзиндә бир чох проблемләрлә үзләшмәли олмушам. Әксәр һалларда бу мүшкилләри вә јанлыш дүшүнҹәләри арадан галдырыб чөздүрмәк үчүн онлара өз әгидәм вә идеалоҝијам һагда изаһат вермәк мәҹбуријәтиндә галмышам. Чүнки, вердијим ачыгламалар онларын дүнјаҝөрүшүнүн даһа да артмасында ән бөјүк тәсирә малик олуб. Үмумијјәтлә һәр бир шеји кимәсә изаһ етмәк ән доғру јолдур.”

Гејд едәк ки, Маһа Суһа 2000-ҹи илдә Ливандан Австралијаја көчүб. О, 2004-ҹү илдә Викторија Полис Академијасыны битирдикдән сонра полис ишләмәјә башлајыб. Һазырдао, Австраллијанын илк Һиҹаблы гадын полис забити кими танынмагдадыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib