?>

Һеч кәс Иранын нүвә анлашмасындакы хошмәрамлылығыны шүбһә алтына ала билмәз

Һеч кәс Иранын нүвә анлашмасындакы хошмәрамлылығыны шүбһә алтына ала билмәз

Иран хариҹи ишләр назиринин сијаси мәсәләләр үзрә мүавини вурғулајыб ки, һеч кәс Иранын нүвә анлашмасындакы хошмәрамлылығыны шүбһә алтына ала билмәз.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сејјед Әббас Әрагчи дејиб ки, Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин он беш һесабаты Иран Ислам Республикасынын нүвә анлашмасына там шәкилдә садиг галдығыны тәсдиг едир. Әрагчи Иранын биринҹи телеканалынын «Биринҹи бахыш» верилишиндә Иранын нүвә анлашмасы аддымларына вә авропалы тәрәфләрин «Теһран дипломатијаны тәһлүкәјә салыбдыр» иддиаларына ишарә едиб. Билдириб ки, авропалыларын белә бир иддиа ирәли сүрмәјә һаглары јохдур. Әрагчи сонра белә гејд едиб: Әҝәр нүвә анлашмасы индијәдәк јашајырса, о да Иранын сијасәтләринә ҝөрәдир вә авропалылар Тәһлүкәсизлик Шурасында «Снапп бир» лајиһәсинин тәтбиги саһәсиндә Америка илә мүхалифәтдән савајы, нүвә анлашмасынын горунмасында һеч бир паја малик олмајыблар. Иран хариҹи ишләр назиринин сијаси мәсәләләр үзрә мүавини вурғулајыб ки, Иранын нүвә анлашмасы аддымлары анлашманын 26 вә 36-ҹы бәндләринә әсасән атылыбдыр. О, сонра дејиб: Иран нүвә анлашмасындакы һаггындан истифадә едиб. Онун аддымлары Авропа вә Американын аддымларына ҹаваб олараг атылыб. Иран даим билдирибдир ки, аддымлары ҝеријә дөнәсидир. Әрагчи АБШ рәсмиләринин 5+1 групу формасында Иранла мүзакирә барәдәки сон фикирләринә ишарә едиб. Дејиб ки, Американын нүвә анлашмасына гајытмасы санксијалар ҝөтүрүлмәдән мәнасыздыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!