?>

ҸЫА директору Чинин Тајвана һүҹум етмәк нијјәтиндә олдуғуну билдириб

ҸЫА директору Чинин Тајвана һүҹум етмәк нијјәтиндә олдуғуну билдириб

АБШ Мәркәзи Кәшфијјат Идарәси ҸЫА-нин сәдри Чин президентинин Тајвана һүҹум етмәк нијјәтиндә олдуғуну иддиа едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , АБШ Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин директору Уилјам Бурнс һәмчинин иддиа едиб ки, Чин Русијанын Украјнадакы мүнагишәсини диггәтлә изләјир вә бу мүһарибә Чин президенти Си Ҹинпинин Тајванла бағлы һесабламаларына тәсир едир.

Чин, Тајваны өз әразисинин бир һиссәси һесаб едир вә дәфәләрлә АБШ-а орада һәр һансы сепаратчы әһвал-руһијјәни дәстәкләмәмәк барәдә хәбәрдарлыг едиб. Чин АБШ-ын бу аддымыны вә Тајвана силаһ сатмасыны өзүнүн суверенлијинин позулмасы вә Чинин сијасәтинә зидд һесаб едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*