?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Јәмән

Јәмәнин Һадрамут шәһәриндә шиддәтли етиразлар - Фото

Етиразчылар Ислаһат Партијасынын гәрарҝаһыны јандырдылар вә истефа верән Јәмән һөкумәтинин фәалијјәтинәгаршы вәтәндашлары итаәтсизлијинә чағырдылар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Јәмәнин шәргиндәки Һадрамаут әјаләти, Базар ҝеҹәси (дүнән ҝеҹә) вәһһби Сәудијјә режими тәрәфиндән дәстәкләнән истефа верән Јәмән һөкумәтинин нәзарәтиндә олан бөлҝәләрдә игтисади чөкүшә вә доланышыг бөһранларына етираз олараг ҝүҹлү анархијанын шаһиди олду.

Әл-Хабар Әл-Јәмәнијә хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Јәмән валјутасынын бу мәнтәгәләрдә кәскин инфиласијасы сәнҝимир вә електрик дә дахил олмагла бүтүн дөвләт хидмәтләри зәифләјиб кәсилмәк үзрәдир.

Мәлумата ҝөрә, етиразчылар Һадрамаутун әл-Мукалла шәһәриндәки әсас күчәләри бағлајараг тәкәрләри јандырыблар. Истефа верән һөкумәтә бағлы ислаһатчы партијанын гәрарҝаһыны да јандырылдығы хүсуси илә гејд олунур.

Һадрамаутдакы активистләр, бирликләр вә с. Бу ҝүн (Базар ертәси) әл-Мукаллада ҝениш вәтәндаш итаәтсизлијинә чағырыблар.

Әл-Саһафанын вәкили дүнән ҝеҹә кечирилән етираз аксијалары һаггында да мәлумат вериб вә билдириб ки, етиразчылар бир сыра һөкумәт биналарына басгын едибләр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*