?>

Шәмхани: Сионистләри сәрт ҹавабымыз әндишәләндирмәлидир

Шәмхани: Сионистләри сәрт ҹавабымыз әндишәләндирмәлидир

Иранын Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби сионист Исраил режиминин тәһдидләри вә Ирана гаршы дүшмәнчилик фәалијјәтләри үчүн бүдҹә тәсдиги иддиасына мүнасибәт билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, бу барәдә Шәмхани шәхси Твиттер һесабында пајлашым едәрәк јазыб: "Сионистләр Ирана гаршы дүшмәнчилик фәалијјәтләри үчүн 1,5 милјард доллар ајырмагданса, Иранын сәрт ҹавабы нәтиҹәсиндә дәјәҹәк зијаны арадан галдырмаг үчүн он минләрлә милјард долларлыг фонд ајырмағы дүшүнмәлидирләр".

Хатырладаг ки, Исраил режими Иран Ислам Республикасынын нүвә објектләринә гаршы потенсиал һүҹума һазырлыг үчүн 1.5 милјард доллар ајырдығыны блдириб.

Мәлумата әсасән сионист режим ордусунда Ирана гаршы потенсиал һүҹума һазырлашдырылмасы үчүн вәсаитин 1 милјард доллары бу илин бүдҹәсиндән, 500 милјон доллары исә ҝәлән илин бүдҹәсиндән хәрҹләнәҹәк. Иддиаја ҝөрә, вәсаит мүхтәлиф типли тәјјарәләрә, пилотсуз учан апаратлара, кәшфијјат мәлуматларынын топланылмасына, о ҹүмләдән пејкләрлә кәшфијјатын апарылмасына, нүвә објектләринә зәрбәләрин ендирилмәси үчүн әлавә васитәләрин вә уникал силаһларын әлдә едилмәсинә хәрҹләнәҹәк.

Иран "сионистләрин авантүраја әл атдыглары тәгдирдә, бу онларын мәһви илә нәтиҹәләнәҹәк" дејир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*