?>

Чин вә Русијанын иштиракы илә бөјүк анти-терроризм тәлимләри кечирилир

Чин вә Русијанын иштиракы илә бөјүк анти-терроризм тәлимләри кечирилир

Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләр Русијанын ев саһиблији илә бөјүк анти-терроризм тәлимләринә башлајыблар.

АБНА24 Хәбәр Верир, бу тәлимләр "Сүлһ Миссијасы-2021" ады алтында сентјабрын 25-дәк кечириләҹәк.

Чин гүввәләринин командири Жао Кангпинг бу барәдә дејиб: "Бу һәрби тәлим Чин һәрбчиләринин Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатындакы тәрәфдашлары илә дослуг мүнасибәтләрини вә һәрби мүбадиләни ҝүҹләндирмәсинә көмәк едәҹәк, чүнки онлар бир-бирләриндән өјрәнәҹәкләр вә мүхтәлиф дөјүш ссенариләри үзрә һазырлыг сәвијјәләрини јүксәлдә биләҹәкләр".

Ҹүмә ҝүнү 558 Чин әсҝәри 130 машын вә һәрби техника илә бирликдә дәмир јолу вә һава јолу илә тәлимләрдә иштирак етмәк үчүн Русијаја дахил олуб.

Бу тәлимләр, АБШ вә мүттәфигләринин Әфганыстандан планлашдырылмамыш вә рүсвајчы шәкилдә чыхмасындан сонра вә 11 сентјабр һадисәләринин илдөнүмүнә тәсадүф едир.

Бу бөјүк тәлимдә Чин, Русија, Газахыстан, Таҹикистан, Гырғызыстан, Һиндистан, Пакистан вә Өзбәкистандан тәхминән 4000 әсҝәр иштирак едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*