?>

Хәтибзадә: "АБШ һуманитар мәсәләләри сијаси бир мәгсәд үчүн ҝиров ҝөтүрүр"

Хәтибзадә:

Иранын Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәтбуат катиб мәһбусларын мүбадиләси илә бағлы данышыгларын ајрыҹа вә Вјана данышыглары илә паралел апарылдығыны бәјан едәрәк, вурғулајыб: "АБШ-ын етдији бир һуманитар мәсәләни сијаси һәдәфә бағлајыр".

АБНА24 Хәбәр Верир, Сәид Хәтибзадә әлавә едиб: "АБШ һөкумәти 2231сајлы гәтнамә вә нүвә анлашмасы үзәриндәки өһдәликләринә гајыдан заман вә Иран бунун доғрулуғуну сынадыгдан сонра, өз өһдәликләринә ҝери дөнәҹәк".

Хәтибзадә Авропа Бирлијинин Мәһкәмә органынын һиҹабла бағлы гәрары һагда дејиб: "Авропа Бирлијинин Мәһкәмә органынын гәрары утанҹвериҹидир. Инсан һүгуглары, азлыгларын вә динләрин һүгуглары Ислам вә мүсәлманлара чатдыгда, Авропада даһа дар мәна кәсб едирләр. Бу ајры-сечкилик характери дашыјан гәрар ајры-сечкилијә вә Авропада Исламофобија вә мүсәлманлара гаршы шиддәтин артмасына сәбәб ола биләр".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*