?>

Фәләстинли әсирләрә дәстәк аксијасы

Фәләстинли әсирләрә дәстәк аксијасы

Сионист режимин зиндан мәмурларынын ишҝәнҹәләри нәтиҹәсиндә азадлыг тунели әмәлијјатынын дөрд әсириндән бири олан Зәкәријја Әлзубәјдинин вәзијјәтинин ағырлашмасынын ардынҹа Фәләстин халгы гәрб саһили вә Гәззәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә она вә диҝәр фәләстинли әсирләрә дәстәк аксијалары кечириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Аксијалар дүнән Наблус, Ҹенин, Тулкәрм, Әлхәлил, Гәззә вә Бејт Һанунда кечирилиб.

Фәләстинлиләрин Наблусдакы аксијасы сионист һәрбчиләрлә тоггушмаја, атәш нәтиҹәсиндә гырхдан чох фәләстинлинин јараланмасына, сәс гумбарасы партлајышы вә ҝөзјашардыҹы газла тәнәффүсә ҝәтириб чыхарыб.

Ҹениндә исә фәләстинли етиразчылар Әлҹәлмә јохлама-бурахылыш мәнтәгәсиндә сионист һәрбчиләрә атәш ачыблар.

Өтән һәфтә алты фәләстинли әсирин супертәһлүкәсиз Ҹәлбу мәһбәсиндән гачмасындан сонра сионист режимин тәһлүкәсизлик гүввәләри фәләстинли мәһбуслара гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләрини шиддәтләндириб вә азадлыг тунели әмәлијјатынын дөрд әсириндән бири олан Зәкәријја Әлзубәјдини ағыр ишҝәнҹәјә мәруз гојублар.

Тәл-Әвивин фәләстинли әсирләрин һәјатында мәсулијјәт дашыдығыны билдирән Фәләстин мухтаријјәти һөкумәтинин баш назири Муһәммәд Әштијјә Бејнәлхалг Гызыл Хач Комитәси илә БМТ-дән сионист мәһбәсләрдәки фәләстинли әсирләрин вәзијјәтинә бахмаларыны истәјиб.

Фәләстинли груплар да сионист режимин бу һәрәкәтләринә ҹаваб олараг, Мисир васитәсилә һәмин режимә кәскин месаж ҝөндәриб вә тәһдид едибләр ки, әсирләрин јатырылмаларынын давам едәҹәји һалда, бу режимлә олан бүтүн кечмиш атәшкәс разылашмаларыны ләғв едәҹәкләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*