?>

Украјнадан тахыл ихраҹынын башланмасына реаксија

Украјнадан тахыл ихраҹынын башланмасына реаксија

Түркијә билдириб ки, Украјна тахылыны дашыјан ҝәмиләр Кијев вә Москванын һәмкарлығы илә дәниз миналарындан узаг олан тәһлүкәсиз истигамәтләрдән һәрәкәт едә биләрләр.

АБНА24 Хәбәр Верир , Русија да билдирибдир ки, Украјнанын тахыл јүкү үчүн тәһлүкәсиз истигамәти Гара дәниз лиманларындан тәгдим едиб, амма бу дәһлизләрин јарадылмасында мәсулијјәт дашымыр.

Ејни заманда, Түркијә тәклиф едибдир ки, Украјна тахылыны дашыјан ҝәмиләр дәниз миналарындан узаг олан тәһлүкәсиз истигамәтләрдән ҝедиш-ҝәлиш едә биләрләр.

Бунунла бағлы, Түркијәнин хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлу билдирибдир ки, БМТ-нин тәклифинә әсасән, дәниз миналары олмајан әразиләрдә бир тәһлүкәсиз дәниз коридору јаратмаг олар. О, дејиб: Дәниз миналарынын мәканынын мәлум олмасына ҝөрә, үч лиманда хас тәһлүкәсизлик хәтләри јарадылаҹаг вә тиҹарәт ҝәмиләри украјналы ҝәмиләрин истигамәтләндирмәләри илә асанлыгла вә миналарын тәмизләнмәсинә еһтијаҹ олмадан лиманлара ҝедиш-ҝәлиш едә биләрләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*