?>

Түркијә халгы үчүн пис ҝүнләр прогноз едилир

Түркијә халгы үчүн пис ҝүнләр прогноз едилир

Експертләр гаршыдакы ајларда Түркијәдә инфлјасијанын артаҹағыны прогнозлашдырырлар.

АБНА24 Хәбәр Верир , Түркијә ајлардыр ағыр игтисади бөһранла үзләшиб. Лирәнин девалвасијасы илә башлајан бөһран инфлјасија, ишсизлик вә јохсуллуғун артмасы илә давам едиб. Индијә кими Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған һөкумәтинин игтисади бөһраны һәлл етмәк вә ја һеч олмаса азалтмаг үчүн бүтүн һәлл јоллары ифласа уғрајыб вә бу вәзијјәт президентин вә һаким партијанын рејтингини ашағы салыб.

Белә бир шәраитдә игтисадчылар Түркијә үчүн даһа пис ҝүнләр прогнозлашдырырлар.

Чин Дөвләт Радиосунун мәлуматына ҝөрә, банк вә малијјә хидмәтләри ширкәти "Ҝолдман Саҹһс" ҹүмә ҝүнү билдириб ки, Түркијәдә иллик инфлјасијанын 80 фаизә чатаҹағыны ҝөзләјир.

Кечән илки валјута бөһраны вә Русијанын Украјнаја мүдахиләси сәбәбиндән артан енержи хәрҹләри нәтиҹәсиндә Түркијәдә инфлјасија мај ајында 73,5 фаизә чатыб.

Лирә 2021-ҹи илдә доллара нисбәтдә 44%, бу ил индијәдәк 24% дәјәр итириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*