?>

Түркијә ишғалчы дөвләти Сурија халгына гаршы јени һәрби әмәлијјата башлајыр – Ишғалдан һәдәф нәдир?

Түркијә ишғалчы дөвләти Сурија халгына гаршы јени һәрби әмәлијјата башлајыр – Ишғалдан һәдәф нәдир?

Мәгсәд Сурија нефтини раһат оғурламаг, о ҹүмләдән Түркијәнин ҹәнубуну ҝенишләндирмәкдир. Лакин бөлҝәдә Сурија Дөвләтини дәстәкләјән Теһран вә Москва Түркијә ишғалчы дөвләтинә бағлы суријалы террорчуларын бөлҝәдә мөһкәмләнмәсинә гаршыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Түркијә ишғалчы дөвләти јенидән Сурија әразиләрини ишғал етмәјә вә Сурија халгына гаршы јени һәрби әмәлијјата һазырлашыр.

Бу барәдә сионизим марионети Рәҹәб Тајјиб Әрдоған чыхышында билдириб.

Һеч бир јәһуди вә христиан дөвләтләринә гаршы һәрби әмәлијјатлар апармајан анти-Ислам Түркијә дөвләтинин президенти Әрдоған ишғал етдији Сурија торпагларынын дәринликләриндә Сурија халгына гаршы јени һәрби әмәлијјатларын апарылмасы барәдә сигнал верәрәк дејиб: “30 километр дәринликдә “тәһлүкәсизлик бөлҝәләри” јарадылмасы истигамәтиндә јарымчыг галан ишимизи тамамламаг үчүн јахын заманда һәрәкәтә кечәҹәјик”.

Бу, “Фәрат галханы”, “Зејтун будағы”, “Сүлһ чешмәси” вә “Баһар галханы” һәрәкатларындан сонра Түркијәнин Суријада бешинҹи ишғалчы әмәлијјаты олаҹаг.

Түркијә илләрдир Суријанын шималын ишғал едәрәк бурада 30 километр дәринлијиндә “тәһлүкәсиз” бөлҝә јаратмаға чалышыр. Мәгсәд Сурија нефтини раһат оғурламаг, о ҹүмләдән Түркијәнин ҹәнубуну ҝенишләндирмәкдир. Лакин бөлҝәдә Сурија Дөвләтини дәстәкләјән Теһран вә Москва Түркијә ишғалчы дөвләтинә бағлы суријалы террорчуларын бөлҝәдә мөһкәмләнмәсинә гаршыдыр.

Әрдоғанлн дүшүнҹәси илә Украјна мүһарибәсиндән сонра јаранмыш ҝеосијаси вәзијјәт Түркијәнин Суријадакы ишғалчы планынын иҹрасында јени имканлар ачыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*