?>
Сағламлыг

Түркијәнин коронавирусла мүбаризәсиндә сон 24 саат 276 нәфәр өлүб

Түркијәнин коронавирусла мүбаризәсиндә сон 24 саат 276 нәфәр өлүб

Түркијәдә сон 24 саат әрзиндә 334 мин 535 Ковид-19 тести апарылыб, 27 мин 802 нәфәрдә тест мүсбәт чыхыб, 276 нәфәр һәјатыны итириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Сәһијјә Назирлији тәрәфиндән пајлашылан Ҝүндәлик Коронавирус Ҹәдвәлинә ҝөрә, Түркијәдә сон 24 саат әрзиндә 334 мин 535 Ковид-19 тести апарылыб, 27 мин 802 нәфәрин тести мүсбәт чыхыб, 276 нәфәр өлүб, сағаланларын сајы исә 29 мин 191.

Ковид-19 илә мүбаризә чәрчивәсиндә бу ҝүнә гәдәр тәтбиг олунан биринҹи дозалы пејвәндләрин сајы 52 милјон 4 мин 828, икинҹи дозалы пејвәндләрин сајы исә 40 милјон 955 мин 954 олмушдур. Үчүнҹү доз илә, 23.10 тарихинә олан пејвәндләрин сајы 103 милјон 66 мин 533 -ә јүксәлди.

Ән аз бир доз пејвәнд аланларын ән јүксәк нисбәтинә саһиб 10 әјаләт, сырасыјла Муғла, Килис, Текирдағ, Јалова, Едирне, Чанаггала, Амасја, Ајдын, Анталја вә Балыкесир олараг елан едилиб.

Ән аз бир пејвәнд аланларын ән ашағы нисбәтдә олдуғу әјаләтләр Ҝүмүшһане, Шанлыурфа, Дијарбакыр, Мардин, Батман, Бинҝөл, Муш, Сиирт, Бајбурт вә Елазығ олараг сыраланмышдыр.

Ҝүндәлик ҹәдвәлини сосиал медиа һесабындан пајлашан Сәһијјә Назири Фәхрәттин Гоҹа, бу ҝүн һәјатыны итирәнләрин сајынын 276 олдуғуна диггәт чәкәрәк, “Пејвәнд вә тәдбирләрдә бирлик вә һәмрәјлији тәмин етсәк, јолухма вә онда һәјат иткиси гыса мүддәтдә сүрәтлә азалаҹаг. Епидемијаја гаршы уғурун шәрти бирлик вә сабитликдир. " кими ифадәләр јазараг билдириб.

 

Өлкә дахилиндә Ковид-19-а јолухан ев вә мәһәлләләр карантинә алынды

Ковид-19 тәдбирләри чәрчивәсиндә Адыјаманда 126 евдә вә Мардинин Кызылтепе маһалында 9 мәһәлләдә карантин тәтбигинә башланылды. Карантин алтында олан евләрә вә мәһәлләләрә ҝириш вә чыхышлар гадағандыр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*