?>

Түркијәдә етираз аксијалары кечирилди

Түркијәдә етираз аксијалары кечирилди

Түрк лирәсинин мәзәннәсинин дүшмәси фонунда Түркијәнин бир сыра шәһәрләриндә, о ҹүмләдән Истанбул вә Анкарада етираз аксијалары кечирилиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, нүмајишчиләр, әсасән Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған һөкумәтинин истефасыны тәләб едән шүарлар сәсләндириб, бәзиләри дә һаким Әдаләт вә Инкишаф Партијасынын һакимијјәтдән узаглашдырылмасыны истәјибләр.

Аксија иштиракчылары арасында јерли тәләбәләрин дә олдуғу гејд едилир.

Мәлуматда гејд олунур ки, иҹтимаи асајиши горумаг үчүн полис әмәкдашлары нүмајиш кечирилән әразиләрә ҝәлибләр. Бир сыра етиразчыларын һәбс олундуғу билдирилир.

Түрк лирәсинин өз дәјәрини сүрәтлә итирмәсинә реаксија олараг мүхалифәт партијалары өлкәдә нөвбәдәнкәнар јох, тәҹили сечкиләрин кечирилмәсинә чағырыблар.

Бу барәдә кечмиш хариҹи ишләр назирләри Әһмәд Давудоғлу вә Әли Бабаҹан чыхыч едибләр. Бабаҹан һәтта үстәлик АК Партијаны вә президент Әрдоғаны јаранмыш валјута бөһранынын тәгсиркары адландырыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*