?>

Теһранда Азәрбајҹанла ИИР арасында нефт-газ әмәкдашлығынын инкишафы мүзакирә едилди

Теһранда Азәрбајҹанла ИИР арасында нефт-газ әмәкдашлығынын инкишафы мүзакирә едилди

Ҝөрүшдә Азәрбајҹан илә Иран арасында Түркмәнистан газынын Иран әразиси васитәсилә Азәрбајҹана нәгли-мүбадиләси үзрә лајиһәнин уғурлу һәјата кечирилмәсиндән, нефт вә газ саһәсиндә әмәкдашлығын инкишафындан мәмнунлуг ифадә олунуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Азәрбајҹан Баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајев Иранын нефт назири Ҹавад Өвҹи илә ҝөрүшүб.

Азәрбајҹанын Ирандакы Сәфирлијиндән верилән мәлумата ҝөрә, ҝөрүшдә Азәрбајҹан илә Иран арасында Түркмәнистан газынын Иран әразиси васитәсилә Азәрбајҹана нәгли-мүбадиләси үзрә лајиһәнин уғурлу һәјата кечирилмәсиндән, нефт вә газ саһәсиндә әмәкдашлығын инкишафындан мәмнунлуг ифадә олунуб.

Мүштәрәк лајиһәләрин һәр ики өлкә үчүн фајдасы вә әлагәләрин мөһкәмләнмәсиндә өнәми вурғуланараг бу истигамәтдә ишләрин давам етдирилмәси гәрарлашдырылыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*